Intresseanmälan

Innan du skickar in din ansökan till Förskolan Tranan, läs detta:

Förskolan Tranan är ett föräldrakooperativ och det innebär en viss insats från er föräldrar, till skillnad från om du har ditt barn på en kommunal förskola. Att som förälder ha sitt barn på Förskolan Tranan innebär i dagsläget bland annat obligatoriskt deltagande på våra två fixardagar, en per termin. På fixardagarna storstädar vi Tranan, krattar löv, putsar fönster, lagar trasiga saker och dylikt.

Vi sköter också städning av förskolans lokaler, vilket innebär att ni städar två veckor, två ggr/vecka både höst- och vårtermin.

Ibland behöver vi föräldrar hjälpa till med andra saker som inte faller inom städningen eller fixardagarna, tex. laga något som akut behöver fixas, klippa någon buske som minskar pedagogerna sikt eller köra skräp till återvinningscentralen.

Insatsen från föräldrarna på Tranan varierar beroende på ekonomi och barngrupp.

Ett föräldrakooperativ drivs av barnen föräldrar, detta innebär att det finns en möjlighet att sitta med i förskolans styrelse. Styrelsen träffas i dagsläget en gång per måndag och arbetar däremellan med de åtaganden vi har. Att sitta med i styrelsen innebär att lägga en viss tid mer än gemene förälder på förskolan och därför är styrelsen medlemmar befriande från den vanliga veckostädningen.

Är du beredd att lägga ner lite tid på vår fina förskola är du varmt välkommen med din ansökan för ditt barn, mer information finner du nedan.

Ansökan till Förskolan Tranan

  • Ansökan till oss kan göras så tidigt ni önskar. Vi använder kösystem för intagning till vår förskola.
  • Om barnet har två vårdnadshavare ska ansökan göras gemensamt.

Om vårdnadshavarna har obetalda barnomsorgsavgifter till förskolan ges inget erbjudande om plats förrän skulden är betald.

Barn i behov av stöd enligt 8 kap 7 § skollagen samt barn med rätt till allmän förskola erbjuds dock plats 15 tim/vecka.

Förtur ges till:

– Barn med redan inskrivna syskon på förskolan

När en plats är ledig blir vårdnadshavare kontaktad per telefon. Besvaras inte erbjudandet inom 14 dagar erbjuds platsen till nästa sökande och barnet tas ur kön.

Vill du göra en ansökan?
Ladda ned nedanstående fil, fyll i det uppgifter som efterfrågas samt maila filen till koansvarig@forskolantranan.se
Fil för intresseanmälan: Intresseanmälan

Viktig information om ni erbjuds en plats på Tranan

Erbjudandet accepteras

När ett erbjudande har accepterats kontaktar vårdnadshavare Tranan för att skriva på ett placeringsavtal. Placeringsavtalet är en bekräftelse på att barnet/barnen har fått förskoleplats.

Erbjudandet avböjs

Om vårdnadshavare avböjer erbjudandet om plats tas barnet ur kön.

Mer information från styrelsen: Information inför anmälan till Förskolan Tranan (Klicka här!)