Personal

Tina Henriksson, rektor och förskollärare

Linda Westlund, barnskötare

Helen Schmeer, förskollärare

Elly Johansson, barnskötare

Karin Gustafsson, barnskötare

Maria Myrén, barnskötare (tjänstledig)

Lotta Gullberg, vikarierande barnskötare för Maria Myrén

Sofia Virta, kock