Information för dig som förälder på Tranan

Ett föräldrakooperativ innebär att föräldrar bildar en förening där de fattar beslut som rör förskolan. Kraven på föräldrars insats i verksamheten varier beroende på exempelvis ekonomi och barngrupp.

På förskolan Tranan kan det innebära styrelsearbete, ansvara för fixardagar som hålls ca en gång per termin (andra lördagen i maj samt andra lördagen i september), hjälpa till på fixardagarna, städning av lokalerna, matleveranser eller ställa upp som chaufförer om personalen behöver hjälp vid t.ex. utflykter.

Minst en vuxen medlem per familj bör medverka vid årsstämman och de möten styrelse och personal inbjuder till och i övrigt följa föreningens stadgar. Dessutom kan det vid extrem personalbrist behövas föräldrahjälp i köket, alternativt att vi ringer hem barn.

Att sitta med i styrelsen är ett intressant uppdrag som ger en unik insikt i våra barns vardag på Tranan. Det ger också en fördjupad kontakt mellan föräldrar och en fin möjlighet att skapa den miljö och verksamhet vi som föräldrar vill ge våra barn.

Har du frågor kring föräldrars insats är du välkommen att höra av dig till styrelsen!