MATEMATIK

Mätning, ordning och antal
Mätning, ordning, antal
Sortering, klassificering, färg, samspel, vänta på sin tur
Form, mönster, ordning
Programmering

SPRÅK


Leka med ord och symboler
Bokstäver, begrepp, se samband
Skriftspråk, symbolers betydelse, fantasi och föreställningsförmåga
Kultur, skriftspråk, symbolernas betydelse

NATURVETENSKAP

Samband i naturen, kretslopp, utforskande, hållbar utveckling

TEKNIK

Konstruktion, forma och skapa
Upptäcka och utforska teknik i vardagen, blanda olika material

MOTORIK

Koordination, kroppsuppfattning, glädje i att röra på sig, hälsa, välbefinnande.

SOCIALT SAMSPEL

Hjälpas åt, nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

Bjuda in, bjuda andra, fråga om hjälp
Samsas, rätten till kroppsliga integritet, trygghet, respektera och lyssna på varandra
Turtagning, respektera varandra

HÅLLBAR UTVECKLING, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Hälsosam kost, turas om, samarbeta, mäta, ta ansvar för egna handlingar och förskolans miljö. Källsortera, verka för en hållbar miljö, värna om djur och natur.

SKAPANDE OCH KONSTRUKTION

Bygga, skapa och konstruera med olika tekniker, redskap och material

Uttrycka och kommunicera upplevelser i olika uttrycksformer