Förskolan Tranan startades upp 2007 och har länge drivits som ett föräldrakooperativ. I oktober 2023 ombildades föreningen och drivs numer som ett personalkooperativ.

Förskolan Tranan verksamhet är utformad utifrån barnens intressen, nyfikenhet och behov. Vi utgår från våra styrdokument samt observationer av barnens lek när vi planerar teman, olika projekt och innehåll. Vi vill att vi ska ha roligt tillsammans och att barn, föräldrar och personal ska känna glädje och stolthet över vår förskolan.

Utomhusvistelse

En dag på Tranan är både spännande, rolig och lärorik. Oavsett årstid och väder är vi ute. Det vi gör inne kan vi även göra ute! Skogen och jordbruket runtomkring inbjuder till spännande och lärorika utflykter.

Leken

Här hos oss på Tranan har leken en central roll. I leken får barnen möjlighet att utveckla bland annat det sociala samspelet, sitt språk, motorik och fantasi.
Vi vill bidra till att barnens inneboende kreativitet får utvecklas. Inomhus finns gott om utrymme för mycket skapande verksamhet.

Mat och vila

Att barnen får god och näringsriktig mat tycker vi är viktigt och lagar den därför själva. Det serveras ekologiska och närproducerade produkter så långt det är möjligt. Efter lunch vilar alla barn. De yngsta i sina vagnar utomhus och de äldre får en lugn stund i soffan.

Allmän förskola

Förskolan Tranan erbjuder allmän förskola från hösten det år som barnet fyller tre år.

Gungorna på Stora gården
Hinderbana på Lilla gården
Train
Tåget på stora gården

Kiosken på Lilla gården