Välkommen att kontakta oss!

Förskolan Tranan
Segerstabyn 512
664 94 Vålberg

054-54 25 80

Styrelsen: styrelse@forskolantranan.se
Rektor: rektor@forskolantranan.se
Personal (Märk med namn på specifik pedagog om så önskas): personal@forskolantranan.se